HAZMAT PROTECT 2016

Summary

The 2nd international scientific conference Hazmat Protect 2016 on CBRN protection was held at National Institute of NBC Protection (SUJCHBO) in Kamenná, Czech Republic, from 9th to 11th November 2016. The conference was held under the auspices of Brigadier general Ing. Miloš Svoboda, the Deputy Director General of the Fire Rescue Service of the Czech Republic, and MUDr. Stanislav Brádka, Ph. D., the Director of SUJCHBO.
The conference was attended by 101 experts coming from scientific institutes, universities, professional first responders from Fire Rescue Service of the Czech Republic or emergency medical service who were interested in issues on civilian protection in CBRN field, participated in scientific national or international projects or were involved in development and testing of novel protective means, detection of dangerous substances and/or prevention against thereof. New findings were presented in 33 oral presentations, including presentations of special guests from abroad, Dr. Catherine Bertrand from SAMU, France and Mr. Randy Sakowitz from First Line Technology, USA. The conference was supported by 9 partners from commercial field who exhibited new detection devices, detectors for explosives and other unknown substances, decontamination technical means, protective suits and means for microclimate modification or transport means for injured contaminated persons. Very interesting demonstrations of novel smart protective suit for firemen develeped by UWB Pilsen (awarded by international prize), „do-it-yourself“ nanospider presented by a student from TU Liberec, cold plasma decontamination device developed by MU Brno or improved procedure of donning and doffing of PPE were presented as a part of the conference.
The conference showed the mutual benefit of such meetings of experts offering an unique opportunity for discussing ongoing research issues or arranging new cooperations within future projects. The Hazmat Protect 2016 conference demonstrated that Czech Republic has a lot to offer.

Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

chairman of the organisation committee of Hazmat Protect 2016

Programme

Programme of the conference can be downloaded – here.

Book of Abstracts

Book of Abstracts can be downloaded – here.

Selected fulltexts of Hazmat Protect 2016 contributions

 

Catherine Bertrand, Eric Lecarpentier PŘÍNOSY OOP VYTVOŘENÝCH V PROJEKTU IFREACT PRO BEZPEČNOST A PRACOVNÍ ČINNOSTI ZÁCHRANÁŘŮ V CBRN PROSTŘEDÍ

HOW IFREACT PPE WILL CONTRIBUTE TO FRS’ SAFETY AND EFFICIENCY IN PERFORMING THEIR TASKS IN A CBRNE ENVIRONMENT

Eliška Brabencová, Karel Klouda, Markéta Weisheitelová, Hana Placáková PROPOJENÍ GRAFENOXIDU S BIOCHAREM

GRAPHENE-OXIDE AND BIOCHAR INTERCONNECTION

Pavel Častulík IMPLEMENTACE AKČNÍHO PLÁNU EU PRO CBRN LÁTKY – VÝZVY V OBLASTI ŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ

EUROPEAN CBRN ACTION PLAN IMPLEMENTAION – OPERATIONAL AND TECHNOLOGICAL CHALLENGES

Tomáš Dropa, Markéta Weisheitelová, Martin Urban STANOVENÍ RESIDUÍ BCHL PO DEKONTAMINACI PEVNÝCH MATERIÁLŮ

DETERMINATION OF CWA RESIDUES AFTER DECONTAMINATION OF SOLID MATERIALS

Richard Dvorský, Tomáš Dropa, Karel Klouda, Pavel Mančík, Jiří Bednář, Ladislav Svoboda, Dalibor Matýsek, Soňa Študentová SUBLIMAČNÍ DEPOZICE SORPČNÍCH FOTOKATALYTICKÝCH NANOSTRUKTUR NA VLÁKNA A TKANINY

SUBLIMATION DEPOZITION OF SORPTION PHOTOCATALYTIC NANOSTRUCTURES TO FIBERS AND FABRICS

Jan Fišer, Kateřina Pidrová, Róbert Toma STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ RUKAVIC POMOCÍ TEPELNÉHO MANEKÝNA

ESTIMATION OF GLOVES THERMAL RESISTANCES BY MEANS OF THERMAL MANIKIN

Miloš Fojtlín, Jan Fišer TEPELNÝ MANEKÝN – MOŽNOSTI TESTOVANIA OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

THERMAL MANIKIN – UTILISATION IN PROTECTIVE EQUIPMENT TESTING

Martina Grochová, Karel Bílek SIMULACE TERÉNNÍCH VZORKŮ A JEJICH VLIV NA ROBUSTNOST DETEKCE POMOCÍ RT-qPCR

FIELD SAMPLE SIMULATIONS AND THEIR IMPACT ON ROBUSTNESS OF RT-qPCR DETECTION

Lukáš Groulík OCHRANNÉ PROTICHEMICKÉ OBLEKY – VYLEPŠENÉ OBLÉKÁNÍ A SVLÉKÁNÍ PLYNOUCÍ Z PRAKTICKÉHO VÝCVIKU DEKONTA A HZS ČR

CHEMICAL PROTECTIVE SUITS – IMPROVED PROCEDURE OF DONNING AND DOFFING BASED ON PRACTICAL EXERCISE EXPERIENCE OF DEKONTA AND FRS

Jiří Chvojka, Petr Mikeš, Jiří Slabotinský, Jiří Pavlovský, Eva Kuželová Košťáková, Filip Sanetrnik, Pavel Pokorný, David Lukáš NANOVLÁKENNÝ KOMPOZITNÍ MATERIÁL INTEGRUJÍCÍ NANO/MIKROČÁSTICE MEZI VLÁKNA

NANOFIBROUS COMPOSITE MATERIALS INTEGRATING NANO/MICRO PARTICLES BETWEEN THE FIBRES

Pavel Janoš NĚKTERÉ NOVÉ TYPY REAKTIVNÍCH SORBENTŮ PRO ROZKLAD VYSOCE TOXICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK

SOME NEW KINDS OF REACTIVE SORBENTS FOR DESTRUCTION OF HIGHLY TOXIC CHEMICAL SUBSTANCES

Štěpán Nosek, Radka Kellnerová, Hana Chaloupecká, Michala Jakubcová, Zbyněk Jaňour KVALITA OVZDUŠÍ V OBYDLENÉ ZÓNĚ: VLIV TROJROZMĚRNÉHO PROSTORU MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

AIR QAULITY AT PEDESTRIAN ZONE: THE ROLE OF URBAN-ARRAY THREE-DIMENSIONALITY

Jiří Pavlovský, Lenka Klimková, Jiří Slabotínský, Jakub Vaněk, Hana Gebauerová HODNOCENÍ A VYUŽITÍ RŮZNÝCH SORBENTŮ NA DEKONTAMINACI BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK

EVALUATION AND USE OF DIFFERENT SORBENTS FOR DECONTAMINATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS

Randy Sakowitz PHASECORE – SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K CHLAZENÍ OSOB S VYUŽITÍM KOMBINACE MODERNÍCH LÁTEK A MATERIÁLŮ ZALOŽENÝCH NA PRINCIPU FÁZOVÉ ZMĚNY

PHASECORE – A SYSTEMATIC APPROACH TO PERSONAL COOLING UTILIZING A COMBINATION OF NEW AGE FABRICS AND PHASE CHANGE MATERIAL

Jiří Slabotinský, Kamila Lunerová, Petr Smítka CHLADICÍ VESTY – PROSTŘEDEK NA ZLEPŠENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU UŽIVATELE OOP

COOLING VESTS – MEAN FOR IMPROVING HEAT COMFORT OF PPE USER

Martin Staněk, Zdeněk Hon, Leoš Navrátil MOŽNOSTI VYUŽITÍ DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

POSSIBILITIES OF USING A SURVEILLANCE SYSTEM IN SOLVING EMERGENCY EVENTS

Jakub Vaněk, Eliška Brabencová, Jiří Slabotinský POUŽITÍ SIMULANTŮ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK PRO STANOVENÍ OCHRANNÉ ÚČINNOSTI BARIÉROVÝCH MATERIÁLŮ

USE OF CWA SIMULANTS FOR DETERMINATION OF BARRIER MATERIALS PROTECTIVE EFFECTIVITY

Iva Vošahlíková, Jiří Slabotinský VLIV PRÁŠKOVÝCH SORBENTŮ NA ODOLNOST MEMBRÁN PROTI PRONIKÁNÍ SOMANU

INFLUENCE OF POWDERED SORBENTS ON MEMBRANES RESISTANCE TO SOMAN PERMEATION

 

Photogallery