HAZMAT PROTECT 2014

Shrnutí

Ve dnech 11. a 12.11.2014 se konala ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. v Kamenné, pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní plánování brig. gen. Ing. Miloše Svobody 1. odborná konference cíleně zaměřená na pokroky a poznatky v ochraně osob proti účinkům nebezpečných chemických, biologických a radioaktivních látek a materiálů, vývoj nových ochranných prostředků osob, studium jejich vlivu na činnost uživatelů a dekontaminaci,  s názvem HAZMAT PROTECT 2014.
Konference se setkala se značným zájmem z řad odborné veřejnosti – zúčastnilo se jí přes 60 odborníků na tuto problematiku z celé ČR,  jak z oblasti výzkumu, tak i z praxe.  Namátkou jmenujme např. odborníky z několika vysokých škol, ústavů, veřejných výzkumných institucí, ale i z organizací prakticky zaměřených na poskytování pomoci – např. zdravotnických záchranných služeb, nemocnic nebo zdravotních ústavů. Zájem o účast projevilo i několik firem zabývajících se výrobou materiálů nebo jiných výrobků pro takovouto ochranu osob.
Tento zájem nás potěšil, zvláště, když většina přítomných vyslovila svoji spokojenost jak s odborných průběhem, tak i se zajištěním potřebného zázemí. Přednesené příspěvky svou odbornou úrovní jistě přispějí k rozvoji znalostí v této, v současné době, stále aktuálnější problematice (příspěvky jsou zpracovány do Sborníku, který si zájemci ještě mohou v Ústavu vyžádat).
Rádi bychom navázali na tuto první konferenci dalšími obdobnými akcemi v příštích letech.

Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

předseda organizačního výboru

Programme

Programme of the conference can be downloaded – here.

Book of Abstracts

Book of Abstracts can be downloaded – here.

Photogallery

Photogallery from the conference can be downloaded – here.