Registrace

Konferenční poplatek a termíny

Poplatek za účast konferenci: 2100 Kč + DPH

Registrace účastníků s příspěvkem: do 12. 6. 2020

Příspěvek do sborníku – abstrakt: do 31. 8. 2020

Registrace účastníků bez příspěvku: do 5. 10. 2020

Placení konferenčního poplatku: 1. – 15. 10. 2020 (ne dříve)

Článek v plném znění (na DVD/web): do 15. 10. 2020

Poplatek zahrnuje účast na odborném programu ve dnech 4. – 5. 11. 2020, občerstvení, 2 obědy a účast na konferenčním večeru.

Konferenční poplatek uhraďte bezhotovostním převodem v termínu 1.-15. 10. 2020 (ne dříve) dle platebních údajů, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu po dokončení registrace.

Účast vystavovatelů lze sjednat s organizačním výborem zde.

Příspěvek na konferenci (přednáška, poster) ve formě názvu, autorů a anotace nebo abstraktu uveďte prosím v registračním formuláři. Vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám zašleme do 30. 6. 2020. Po 1. 7. 2020 bude možné přihlásit pouze postery do naplnění kapacity.

Kapacita sálu je omezena, po překročení maximálního počtu účastníků může být registrace ukončena před uvedeným termínem.

Registrace

Přihlášku účastníka s příspěvkem na konferenci (přednáška, poster) zašlete prosím formou on-line registračního formuláře viz níže.

Registrační formulář

Titul

Jméno (*)

Příjmení (*)

Pracoviště / společnost (*)

IČ (*)

DIČ (*)

Ulice (*)

Město (*)

PSČ (*)

Stát (*)

Poznámka: Pokud je fakturační adresa odlišná od výše uvedené adresy, je nutné tyto údaje uvést do pole FAKTURAČNÍ ÚDAJE viz níže.

E-mail (*)

Telefon (*)

Typ účasti (*)
"Přednášející""Účastník s posterem""Účastník bez příspěvku, spoluautor přednášky nebo posteru""Člen odborné komise nebo zvaný host""Vystavovatel""Účast na konferenci 4. 11. 2020""Účast na konferenci 5. 11. 2020""Účast na konferenční večeři 4. 11. 2020"

Platba pouze bezhotovostně převodem na účet SÚJCHBO, v.v.i. dle údajů, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu po dokončení registrace.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Pracoviště / společnost


DIČ

Ulice

Město

PSČ

Stát

Název příspěvku (max. 120 znaků včetně mezer)

Abstrakt (pokyny pro formát viz Pokyny pro autory)

Zařazení do sekce (*)

Část odborného programu bude rozdělena do sekcí. Zaškrtněte prosím svůj předběžný zájem o účast na jednotlivých sekcích. Rozdělení do sekcí proběhne dle projeveného zájmu o jednotlivé sekce a dle zaměření přijatých příspěvků.

Koronavirus – vítězství, remíza nebo čekání na 2. poločas?Detekce a identifikaceDekontaminaceVliv CBRN látek na organismusOchrana proti CBRN látkámRealita CBRN událostí, prevence rizik při CBRN událostech

Vaše zpráva

(*) Požadované pole

 

Pokyny pro autory

V případě, že bude nutné z epidemiologických důvodů konferenci zrušit/přesunout, zaslané abstrakty vrátíme zpět autorům.

Abstrakt  prosím zasílejte v samostatném souboru ve formátu .doc, .docx ; název souboru  „Hazmat-abstrakt+autor“, název  příspěvku, autoři, text abstraktu česky, slovensky nebo anglicky (max. 200 slov), formát viz šablona abstraktu.

Přednášky budou v jazyce českém, slovenském nebo anglickém o délce 15 min, po bloku přednášek bude následovat diskuze; doprovodná prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pdf.

Poster, formát A0, na výšku.

Vybrané příspěvky (přednášky i postery) ve formě odborného článku budou po dohodě s autorem zveřejněny on-line zde na webu.

Odborné články mohou být v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, vždy s názvem, abstraktem a klíčovými slovy v jazyce anglickém. Název článku nesmí překročit 120 znaků včetně mezer, délka článku nesmí překročit 10 stran.

Odborné články prosím zasílejte ve formátu .docx zpracované dle šablony článku do 15. 10. 2020 na organizační výbor, maximální velikost souboru 10 MB. Do názvu předmětu uveďte prosím „Hazmat-article+autor“.