Odborný program

Témata

 • Koronavirus – vítězství, remíza nebo čekání na 2. poločas? – praktické zkušenosti získané během řešení koronavirové krize
 • Detekce a identifikace – nové poznatky a metody v oblasti detekce a identifikace CBRN látek
 • Dekontaminace – výzkum a vývoj metod a prostředků pro dekontaminace CBRN látek
 • Vliv CBRN látek na organismus – výzkum v oblasti působení CBRN látek na organismus a nové poznatky o prevenci, diagnostice a terapii v případech expozice CBRN látkám
 • Ochrana proti CBRN látkám – výzkum a vývoj nových materiálů pro ochranu proti CBRN látkám, nových osobních ochranných prostředků a metod jejich testování a hodnocení
 • Realita CBRN událostí, prevence rizik při CBRN událostech – poznatky z praktických událostí spojených s rizikem CBRN látek, možnosti preventivních opatření v oblasti ochrany proti CBRN látkám, moderní výcviky a vzdělávání v oblasti CBRN látek

Odborná komise

 • MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D., SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná
 • Ing. Pavel Častulík, CSc., Dekonta CBRN, s. r. o., Brno
 • RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D., SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná
 • prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček, VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc., Univerzita obrany, Brno
 • pplk. Ing. Jiří Matějka, MV-GŘ HZS ČR, Praha
 • prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., FBMI, ČVUT v Praze
 • Ing. Jiří Slabotinský, CSc., Dekonta CBRN, s. r. o., Brno

Program

Předběžný program konference

4.11.2020

 

8.00 – 9.30     Registrace účastníků
9.30 – 10.30   Zahájení konference a plenární přednášky
10.30 – 11.00  Přestávka
11.00 – 12.30  Odborný program
12.30 – 14.00  Oběd
14.00 – 14.30  Posterová sekce a výstava firem
14.30 – 15.30  Odborný program
15.30 – 15.50  Přestávka
15.50 – 17.30  Odborný program
19.00 – 22.00  Konferenční večer (v  Hotelu u Milína)

5.11.2020

8.30 – 10.00  Odborný program
10.00 – 10.30 Přestávka
10.30 – 12.00 Odborný program
12.00 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.30 Posterová sekce a výstava firem
14.30 – 15.00 Přestávka
15.00 – 17.00 Odborný program
17.00 – 17.30 Ukončení konference

Odborný program bude částečně rozdělen do sekcí.

 

Seznam přijatých příspěvků

Seznam přijatých příspěvků na konferenci (.pdf soubor).

Sborník

Sborník abstraktů z konference bude vydán v tištěné formě s přiděleným číslem ISBN a ISSN, v digitální formě na DVD nebo USB a po skončení konference zde bude ke stažení.

Vybrané odborné příspěvky z konference Hazmat Protect budou zveřejněny zde v plném znění.