Registrace

Konferenční poplatek

Poplatek za účast konferenci:                      2100,- Kč + DPH

Registrace účastníků s příspěvkem:            do 12. 5. 2020

Příspěvek do sborníku (článek):                  do 31. 7. 2020

Registrace účastníků bez příspěvku:           do 18. 9. 2020

Poplatek zahrnuje účast na odborném programu ve dnech 21. – 22. 10. 2020, občerstvení, 2 obědy a účast na konferenčním večeru.

Konferenční poplatek uhraďte prosím bezhotovostním převodem na účet SÚJCHBO, v. v. i. do 30. 9. 2020 dle platebních údajů, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu po dokončení registrace.

Účast vystavovatelů lze sjednat s organizačním výborem zde (odeslat na Markétu).

Příspěvek na konferenci (přednáška, poster) ve formě názvu, autorů a anotace nebo abstraktu uveďte prosím v registračním formuláři. Vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám zašleme do 19. 6. 2020. Po 12. 5. 2020 bude možné přihlásit pouze postery do naplnění kapacity.

Kapacita sálu je omezena, po překročení maximálního počtu účastníků může být registrace ukončena před uvedeným termínem.

Registrace

Přihlášku účastníka s příspěvkem na konferenci (přednáška, poster) zašlete prosím formou on-line registračního formuláře do 8. 6. 2018.

Příspěvek na konferenci ve formě názvu, autorů a anotace uveďte prosím v on-line registračním formuláři. Vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám zašleme do 20. 6. 2018.

Přihlášku účastníka bez příspěvku zašlete prosím formou registračního formuláře do  30. 9. 2018. Kapacita sálu je omezena, po překročení maximálního počtu účastníků může být registrace ukončena před uvedeným termínem.

Příspěvek do sborníku zašlete prosím do 1. 8. 2018 – blíže viz Pokyny pro autory.

 

Registrační formulář

Titul

Jméno (*)

Příjmení (*)

Pracoviště / společnost (*)

IČ (*)

DIČ (*)

Ulice (*)

Město (*)

PSČ (*)

Stát (*)

Poznámka: Pokud je fakturační adresa odlišná od výše uvedené adresy, je nutné tyto údaje uvést do pole FAKTURAČNÍ ÚDAJE viz níže.

E-mail (*)

Telefon (*)

Datum příjezdu (*) - datum nutno přepsat ve stejném formátu

Datum odjezdu (*) - datum nutno přepsat ve stejném formátu

Typ účasti (*)
Přednášející – cena 1600 Kč + DPHÚčastník s posterem, spoluautor, účastník bez příspěvku – cena 2100 Kč + DPHVystavovatelČlen odborné komise nebo zvaný host

Platba pouze bezhotovostně převodem na účet SÚJCHBO, v.v.i. dle údajů, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu po dokončení registrace.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Pracoviště / společnost


DIČ

Ulice

Město

PSČ

Stát

Typ příspěvku (přednáška nebo poster, blíže viz Pokyny pro autory)
PřednáškaPoster

Název příspěvku

Abstrakt (pokyny pro formát viz Pokyny pro autory)

Ubytování na SÚJCHBO, v.v.i.
Jedná se o ubytování na 2-3 lůžkových pokojích v areálu SÚJCHBO, v.v.i. Přednostně je určeno pro přednášející, zbytek pouze při volné kapacitě a v pořadí doručených přihlášek. Blíže viz Ubytování.
Kapacita ubytovacích míst na SÚJCHBO, v.v.i. je již vyčerpána.

Vaše zpráva

(*) Požadované pole

 

Pokyny pro autory

Abstrakt  prosím zasílejte v samostatném souboru ve formátu .doc, .docx ; název souboru  „Hazmat-abstrakt+autor“, název  příspěvku, autoři, text abstraktu česky, slovensky nebo anglicky (max. 200 slov), formát viz šablona abstraktu.

Přednášky budou v jazyce českém, slovenském nebo anglickém o délce 15 min, po bloku přednášek bude následovat diskuze; doprovodná prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pdf v jazyce anglickém.

Poster v jazyce anglickém, formát A0.

Vybrané příspěvky (přednášky i postery) ve formě odborného článku budou po dohodě s autorem zveřejněny on-line zde na webu.

Odborné články mohou být v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, vždy s názvem, abstraktem a klíčovými slovy v jazyce anglickém. Název článku nesmí překročit 120 znaků včetně mezer, délka článku nesmí překročit 10 stran.

Odborné články  prosím zasílejte ve formátu .docx zpracované dle šablony článku do 31. 7. 2020 na organizační výbor 2018, maximální velikost souboru 10 MB. Do názvu předmětu uveďte prosím „Hazmat-article+autor“.

.