Vážení přátelé, kolegové,

ve dnech 13. – 15. listopadu 2018 se bude na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. v Kamenné konat tradiční, nyní již 3. odborná konference Hazmat Protect 2018, která je zaměřena na ochranu před účinky CBRN látek.

Bude zaměřena především na nové pokroky a poznatky od posledního ročníku konference ve výzkumu, vývoji a aplikacích v oblasti CBRN látek a jejich porovnání se světovým trendem. Týká se to jak nových způsobů detekce a identifikace chemických, biologických i radioaktivních látek, ale i nových poznatků v oblasti působení CBRN látek na organismus. Další oblastí zájmu jsou novinky na poli materiálů pro ochranu proti působení CBRN látek – aktivních nanosorbentů a nanosenzorů, jejich aplikace a inkorporace do nanotextilií a sledování jejich účinnosti v ochranných kompozitech. V neposlední řadě bude také věnována pozornost odezvě organismu na stresové situace, snímání a vyhodnocování vhodných parametrů odezvy organismu pro přípravu vhodných mikroklimatických podmínek. Zajímavé budou nepochybně i současné trendy ve vzdělávání a výcvicích v oblasti CBRN látek.

Ve všech ohledech budou vítány příspěvky výzkumníků i poznatky z praktické činnosti specialistů z řad HZS ČR, zdravotníků a armády. Účelem je, aby věda a výzkum nebyly odtržené od praxe a obě strany se navzájem obohacovaly o nové směry a potřeby. K tomu samozřejmě budou přispívat i komerční firmy svou aktivní prezentací a pozvaní zahraniční účastníci.

Konference bude mít mezinárodní charakter a její aktuální význam je podtržen tím, že záštitu nad ní tradičně převzal náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniel Miklós, MPA.

Na Vaši aktivní účast a setkání se těší

Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

předseda organizačního výboru

 

Pozvánka na konferenci Hazmat Protect 2018 – pdf ke stažení

 

 

 

 

 

 

Partneři