Ve dnech 9. – 11. listopadu 2016 se v prostorách Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné konal 2. ročník mezinárodní konference o ochraně proti CBRN látkám Hazmat Protect 2016. Konference se konala pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR brig. generála Ing. Miloše Svobody a ředitele SÚJCHBO,v. v. i. MUDr. Stanislava Brádky, Ph.D. Konferenci v zastoupení generála Svobody pozdravil vedoucí oddělení krizového řízení MV GŘ HZS plk. Ing. Daniel Miklós.
Konference se účastnilo 101 odborníků z výzkumných ústavů, vysokých škol, HZS ČR, zdravotnictví či policie, kteří se zabývají problematikou v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku v oblasti CBRN ochrany, řeší odborné domácí i mezinárodní projekty a podílejí se na vývoji a testování ochranných prostředků, detekci nebezpečných látek a prevenci proti nim. Kromě 33 přenášek odborných referátů byly poznatky také zveřejněny na 9 posterech. Na konferenci zazněly i příspěvky zahraničních hostů z Francie a USA. Konferenci podpořilo také 9 vystavovatelů, kteří na výstavní ploše ukázali novou přístrojovou techniku, prostředky pro dekontaminaci, ochranné oděvy a prostředky na úpravy mikroklimatu, detektory výbušnin a neznámých látek i transportní prostředky pro zraněné a kontaminované osoby. Součástí konference byly také zajímavé názorné ukázky inovativního chytrého oděvu pro záchranáře, přípravy nanovláken, dekontaminace studeným plazmatem či úpravy ochranného oděvu před vstupem do neznámého prostředí.
Z konference vyplynula potřebnost takového setkávání odborníků a také nutnost spolupráce při zadávání a řešení projektů ochrany proti CBRN látkám, jak na domácím, tak i na mezinárodním poli. Právě konference Hazmat Protect 2016 ukázala, že ČR má co nabídnout.

Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

předseda organizačního výboru

 

Hlavní partneři Mediální partneři
GR HZS bios filtry DEKONTA image003
Obrázek5 moramedica_logo122 Obrázek4 Arep
unipro_alpha_png